baner1.jpgbaner2.jpgbaner3.jpg

W dniu 17.06.2022 firma Wojtech będzie nieczynna

NOWY ADRES NASZEJ SIEDZIBY

WOJTECH s.c. ul. Przemysłowa 16, 95-050 Konstantynów Łódzki

Informacje techniczne

ZASTOSOWANIE NITÓW I ICH BUDOWA

Nity zrywalne znajdują zastosowane wszędzie tam gdzie liczy się czas i zmniejszenie kosztów technologicznych. Dzięki nitom zrywalnym możemy w szybki i łatwy sposób połączyć ze sobą dwa elementy mając dostęp tylko do jednego z nich.

 

Przegląd typowych zastosowań :

 • przemysł ogólny
 • przemysł samochodowy
 • lotnictwo
 • transport
 • elektronika
 • konstrukcje stalowe

 

Budowa nita

Nit zrywalny składa się z dwóch części:

 • łba nita – występuje w różnych kształtach , kolorach i wykonany może być z różnych materiałów
 • trzpienia (rdzenia) nita – występuje w wersji standardowej lub szczelnej, wykonany może być z różnych materiałów

Łeb nita spęcza się na trzpieniu podczas nitowania. Trzpień nita wykonany jest zawsze z twardszego materiału. Trzpień nita zrywa się zawsze w określonym miejscu, co gwarantuje, że odpada on w momencie gdy łeb nita właściwie połączy łączone elementy.

MONTAŻ NITÓW ZRYWALNYCH

Trzpień nita umieszczamy w nitownicy, łeb nita montujemy w otworze pomiędzy łączonymi elementami.

 

Trzpień nita jest ciągnięty przez szczęki nitownicy, powoduje to odkształcenie łba nita będącego na wewnętrznej powierzchni łączonych elementów.

 Dalszy wzrost siły zrywającej w nitownicy i ciągnięcie trzpienia nita powoduje powstanie na nim pęknięcia w ściśle określonym miejscu.

 

Po przekroczeniu krytycznej wartości siły zrywającej, następuje zerwanie trzpienia nita, w tym momencie łeb nita trwale łączy oba elementy. Zerwany trzpień nita transportowany jest do pojemnika na odpadki.

Do przeprowadzenia procesu nitowania niezbędne są narzędzia do nitów zrywalnych zwanych nitownicami.  Firma Wojtech oferuje różnorodne narzędzia do nitowania, począwszy od najprostszych ręcznych nitowic a kończąc na profesjonalnych nitownicach pneumatycznych oraz akumulatorowych.

ZASADA MONTAŻU NITÓW ZRYWALNYCH

 • Wymiar i przygotowanie otworu – należy przygotować otwór o średnicy o 0,1 mm większy od średnicy łba nita; jeśli otwory są wiercone, należy usunąć wszelkie zadziory.
 • Średnica nita – powinna być równa przynajmniej grubości łączonych elementów ale nie więcej niż trzy grubości tych elementów.
 • Odstęp otworu od krawędzi – otwory powinny być wiercone w odległości co najmniej dwóch średnic od krawędzi elementu.
 • Dobór materiałów łączonych elementów – przyjmuje się, że materiał o lepszych parametrach (grubość, wytrzymałość) powinien znajdować się od strony spęczania łba nita.

 

Dobór materiału nita w zależności od materiału podłoża.

W miejscu połączenia nita z podłożem może dojść do powstania ogniwa galwanicznego powodującego korozję. Niezwykle ważne w projektowaniu połączenia jest odpowiedni dobór materiału nita w zależności od materiału podłoża.

Tabela zawiera ogólne informacje o możliwości wystąpienia korozji pomiędzy różnymi materiałami.

CHARAKTERYSTYKA TEMPERATUROWA NITÓW ZRYWALNYCH

Projektowanie połączenia za pomocą nitów zrywalych wymaga uwzględnienia temperatury w jakiej to połączenie będzie pracować. Trzeba pamiętać, że zmiana temperatury powoduje zmianę wytrzymałości nita zrywalnego. Wzrost temperatury będzie powodował spadek jego wytrzymałości. Obniżenie odporności na ścinanie i rozciąganie będzie inne dla  różnych materiałów nita.

Orientacyjne wykresy pokazujące procentową zmianę wytrzymałości nita (spadek wytrzymałości) w zalezności od temperatury pokazono poniżej. Katalogowe wartości wytrzymałości podawane są dla normalnych warunków pracy (100% na wykresie).

loga.jpg